Gold MYR 362.76 / g
Silver MYR 4.39 / g
MYR 1.00 = USD 0.21

Customer Due Diligence

Notice to Customer

(Dealers in precious metals or precious stones)

Customer Due Diligence (CDD) is a requirement under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA). CDD shall be conducted on customers conducting cash transactions equivalent to RM50,000 and above. Please produce your identification document before making any cash transaction equivalent to RM50,000 and above.

Notis kepada Pelanggan

(Peniaga logam berharga atau batu berharga)

Pelaksanaan Usaha Wajar Pelanggan (Customer Due Diligence/CDD) adalah satu keperluan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA). Usaha Wajar Pelanggan akan dilaksanakan terhadap pelanggan yang melakukan transaksi tunai dengan nilai bersamaan atau melebihi RM50,000. Sila sediakan dokumen pengenalan anda sebelum menjalankan transaksi tunai dengan nilai bersamaan atau melebihi RM50,000.